Phân Biệt Khuyết Tật Tại Gia

Sự miêu tả
Để người khuyết tật có cơ hội bình đẳng để sử dụng và hưởng nhà ở, đôi khi cần thiết để các nhà cung cấp dịch vụ nhà ở có thể "bố trí hợp lý" hoặc cho phép "sửa đổi hợp lý".
Tác giả bởi
Greater Bakersfield Legal Assistance, Inc. (GBLA)
Get out of here
Hide
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích