Dos và những điều nên tránh khi phỏng vấn và tuyển dụng

Sự miêu tả
Có những giới hạn cho những gì chủ nhân có thể yêu cầu và làm.
Tác giả bởi
Hiệp hội nhà hàng California
Loại tài nguyên
Tờ Thông tin
Energy Level
20
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích