Hướng dẫn tị nạn

Sự miêu tả
Cuốn cẩm nang này được dùng cho các luật sư chuyên nghiệp và luật sư nhập cư làm việc trong các trường hợp tị nạn LGBTQ / HIV. Cuốn cẩm nang này không nhằm mục đích tư vấn pháp lý và không được sử dụng bởi người xin tị nạn không được đại diện để chuẩn bị các đơn của họ.
Tác giả bởi
Di sản Bình đẳng
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích