Sống ở Hoa Kỳ: Hướng dẫn cho thanh niên di dân

Sự miêu tả
Có rất nhiều cách mà tình trạng nhập cư của bạn - dù bạn là chủ thẻ xanh hoặc không có giấy tờ - có thể ảnh hưởng đến khả năng của bạn để có được việc làm, đi học đại học, hoặc thậm chí ở Hoa Kỳ.
Tác giả bởi
Trung tâm Tài nguyên Pháp lý Di cư
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích