Mức lương tối thiểu California

Sự miêu tả
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 217, mức lương tối thiểu cho tất cả các ngành sẽ tăng lên hàng năm.
Tác giả bởi
Phòng Quan hệ Công nghiệp CA
Get out of here
Hide
Energy Level
10
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích