Tiền lương, giờ giấc và tiêu chuẩn lao động

Sự miêu tả
Breaks, làm thêm giờ, mẹo, paydays, và nhiều hơn nữa.
Tác giả bởi
Phòng Quan hệ Công nghiệp CA
Get out of here
Show
Energy Level
86.5111
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích