Các sự kiện về Phân biệt Xuất xứ Quốc gia

Sự miêu tả
Không ai có thể bị từ chối cơ hội việc làm bình đẳng vì nơi sinh, tổ tiên, văn hoá, đặc điểm ngôn ngữ chung cho một nhóm dân tộc cụ thể hoặc giọng nói.
Tác giả bởi
Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ
Energy Level
40
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích