Bảng Thông tin Lựa chọn Nhà ở Lựa chọn

Sự miêu tả
Chương trình trợ cấp nhà ở là chương trình chính của chính phủ liên bang hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp, người cao tuổi và người tàn tật để có được nhà ở hợp lý, an toàn và vệ sinh trong thị trường tư nhân.
Tác giả bởi
Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ
Loại tài nguyên
Tờ Thông tin
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích