Ban Biên tập Hải quân

Sự miêu tả
BCNR là mức độ cao nhất của việc xem xét hành chính trong Bộ Hải quân. Nhiệm vụ của chúng tôi là khắc phục sai sót và loại bỏ những bất công trong hồ sơ hải quân.
Tác giả bởi
chung ta hải quân
Get out of here
Hide
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích