Đạo luật cứu trợ dân sự của Servicemember

Sự miêu tả
SCRA là một chương trình cung cấp sự bảo vệ nhất định từ các vụ kiện dân sự chống lại các servicemembers được gọi đến Active Duty. Hạn chế hoặc giới hạn các hành động chống lại những nhân viên này trong các lĩnh vực quản lý tài chính, như hợp đồng thuê mướn, ký quỹ an ninh, đuổi theo, hợp đồng trả góp, lãi suất thẻ tín dụng, thế chấp, tố tụng dân sự, thanh toán thuế thu nhập, và nhiều hơn nữa.
Tác giả bởi
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích