Chi trả cho Trẻ em Phụ nữ Cựu chiến binh Việt Nam sinh ra với một số khuyết tật sinh

Sự miêu tả
Trẻ em sinh học của cựu chiến binh phụ nữ đã từng phục vụ tại Việt Nam có thể được hưởng trợ cấp tiền mặt và có thể đào tạo nghề nếu trẻ có khuyết tật khi sinh dẫn tới tình trạng khuyết tật vĩnh viễn về thể chất hoặc tinh thần.
Tác giả bởi
Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ
Energy Level
40
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích