Quyền Nạn Nhân là gì?

Sự miêu tả
Ở tiểu bang California, nạn nhân có một số quyền trong quá trình xử lý hình sự.
Tác giả bởi
Nạn nhân của Trung tâm Tài nguyên Tội phạm
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích