Mga Petisyon ng Pagtatrabaho

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Gamitin ang iyong numero ng resibo ng application upang suriin ang katayuan ng iyong kaso online.

Ang gabay ng Pangkalahatang Abugado sa pag-iwas sa mga pandaraya.

Ang interactive na mapa at search engine na makakatulong sa iyo na makahanap ng legal na tulong na malapit sa iyo.

Alphabetical Listing of Resources

Ang Disaster Unemployment Assistance (DUA), na tinutukoy din bilang Disaster Relief and Emergency Assistance, ay isang pederal na programa na nagbibigay ng pansamantalang pinansiyal na tulong sa mga indibidwal na walang trabaho bilang isang resulta ng isang "malaking kalamidad" na ipinahayag ng pangulo.

Sa pamamagitan ng pag-file sa online maaari mong isumite at tingnan ang ilang mga kahilingan sa benepisyo, makatanggap ng mga electronic na abiso ng mga desisyon, at makatanggap ng mga update sa katayuan ng real-time case.

Maaari mong gamitin ang diksyunaryo na ito upang mabilis na maghanap ng kahulugan o paliwanag para sa isang paksa.

Ang isang nag-aalok ng trabaho, pamumuhunan, petisyon ng sarili, at mga espesyal na kategorya.

Kinikilala na ang ilang mga aplikante ay hindi maaaring magbayad ng mga bayad sa pag-file, ang USCIS ay nagtatag ng isang proseso ng pagpapaubaya ng bayad para sa ilang mga uri at uri ng benepisyo.

Maaari kang mag-file ng apela sa ilang mga hindi kanais-nais na desisyon sa USCIS Administrative Appeals Office (AAO) o sa Lupon ng Mga Pag-apruba ng Imigrasyon (BIA).

Ang mga Opisina ng Patlang ay may hawak na naka-iskedyul na mga panayam sa mga hindi kaugnay na mga application ng asylum

Visiting Student & Visitor, Visa ng Trabaho, mga isyu ng LGBT, at Immigration na Batay sa HIV.

Ang mga bayarin sa form, mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat, pagiging karapat-dapat sa pagwawaksi sa bayad, mga kinakailangang dokumento, at mga mailing address ay iba-iba depende sa form na iyong iniharap at kung bakit ka nag-file.