Kapangyarihan ng Abogado, Conservatorship, Advanced na Mga Direktang Kalusugan

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang ADR ay kadalasang hindi pormal, mas mura, at mas kaunting oras kaysa sa isang pagsubok.

Ano ang pangangalaga? Ano ang conservatorship?

Ang legal na paraan ng pagbibigay ng pormal na paunawa ay ang iba pang panig na "nagsilbi" sa isang kopya ng mga papeles na iyong isinampa sa korte.

Nagtatakda ka ng isang tao na gumawa ng mga pagpapasya sa pangangalagang pangkalusugan para sa iyo.

Ano ang legal na mga dokumento na dapat gawin ng lahat upang matupad ang iyong mga hangarin habang nabubuhay ka at pagkatapos mong mamatay?

Mga tanong na itanong sa isang medikal appointment. Mga legal na isyu na nakakaapekto sa mga tagapag-alaga.

Ang isang pormal na kasunduan ay isang paraan upang mabayaran ang isang miyembro ng pamilya para sa pagbibigay ng pangangalaga kung binibigyan niya ang kanilang trabaho o gumugol ng makabuluhang oras na nagbibigay ng pangangalaga.

Alphabetical Listing of Resources

Ano ang kasangkot sa proseso at mga bagay na dapat isipin.

Ang patnubay na ito ay nagbibigay ng malinaw at maikli na mga sagot sa mga tanong tulad ng kung paano: magbayad para sa pag-aalaga sa bahay, mag-aplay para sa mga pampublikong benepisyo, gumawa ng angkop na mga pagpapasya sa pangangalagang pangkalusugan para sa iyong sarili at sa iba, protektahan ang mga matatanda sa kanilang mga tahanan, at umunlad bilang tagapag-alaga.

Ang pamumuhay ay magtatakda ng iyong mga kahilingan tungkol sa mga medikal na paggamot sa katapusan ng buhay.

Ang Senior Gateway ay isang one-stop website na naglalayong magbigay ng mga nakatatanda, kanilang mga pamilya, at tagapag-alaga sa impormasyon na kailangan nila upang kumonekta sa mga kapaki-pakinabang na serbisyo at mapagkukunan, upang makahanap ng mga sagot, at lutasin ang mga problema.

Mga uri ng conservatorship at mga pamamaraan at mga form na kailangan mo.

Sample na mga form para sa Advance Health Care Directive, Mga Order ng Doktor para sa Buhay-Pagpapanatiling Paggamot, at Do-Not-Resuscitate order.

Milyun-milyong Amerikano ang namamahala ng pera o ari-arian para sa isang mahal na tao na hindi makabayad ng mga bill o gumawa ng mga pinansiyal na desisyon. Upang matulungan ang mga tagapag-alaga sa pananalapi, inilabas namin ang madaling maunawaan na mga gabay sa Pamamahala ng May Iba Pa.

Pangalanan ang isang ahente at magbigay ng mga tagubilin sa pangangalagang pangkalusugan.

Ang iyong mga opsyon para sa pagbibigay ng isang tao na kapangyarihan sa paggawa ng desisyon.

Kung walang nakasulat na mga proteksyon sa lugar, ang iyong "pinili na pamilya" ay hindi legal na makilala, at maaaring madaling ma-questioned o labanan sa pamamagitan ng isang biological na miyembro ng pamilya.

Isang porma upang ilarawan ang mga uri ng medikal na paggamot na gusto mo patungo sa dulo ng buhay.

Ang ilang mga karaniwang alalahanin tungkol sa Mga Advanced na Direktiba sa Pangangalaga.

Kapangyarihan ng Abogado para sa Pangangalagang Pangkalusugan, kapasidad, at mga ahente.

Mga pagsasaalang-alang na gagawin at mga paksa upang isaalang-alang.

Ang buklet na ito ay pinasadya para sa mga LGBT na tao.

Sinisiyasat ng seryeng ito ang wakas ng hangarin sa buhay, kadalasan ay hindi pa ganap na ipinahayag at pinarangalan.

Impormasyon tungkol sa matibay na kapangyarihan ng abugado para sa mga bagay sa pananalapi.