Iba pang Mga Isyu sa Pabahay

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang isang "utility allowance" ay isang halaga na tinatanggap ng mga pederal na subsidized na mga nangungupahan upang matulungan kang magbayad para sa makatwirang mga bayarin sa utility.

Alphabetical Listing of Resources

Paano makilala ang iba't ibang uri ng pang-aabuso.

Kung ang iyong reklamo ay tungkol sa isa sa mga sumusunod: Mga Bangko, Negosyo at Mga Industriya ng Pang-industriya na Pag-unlad (BIDCO), Mga Credit Union, Programa sa Seguridad ng Lokal na Ahensya (LASP), Mga Nagpapadala ng Pera, Mga Kumpanya ng Pananalapi ng Pananalapi, Mga Kompanyang Trust at Departamento, Mortgage Lenders, Capital Access Companies, Check Sellers, Bill Payers at Proraters, Transaksyon na Ipinagpaliban Deposito (Karaniwang kilala bilang Payday Loans), Escrow Agents / Escrow Batas, Franchise, Investment Advisers, at Mortgage Loan Originators Securities Broker Dealers.