Unitarian Universalist Refugee and Immigrant Services and Education, Inc.

How to Receive Services (Intake)
If you are in need of an appointment, please call – 760-477-7537 or use the "Contact Us" form on the website (Who We Are).
Address

1600 Buena Vista Dr
Vista, CA 92081
Estados Unidos

(760) 477 - 7537
Naglilingkod ang mga lugar
County ng San Diego
Orange County
Riverside County
Kung sino tayo
Ang Unitarian Universalist Refugee at Immigrant Services and Education, Inc. (UURISE) ay nagbibigay ng abot-kayang, mapagkakatiwalaang legal na pagpapayo sa imigrasyon, representasyon, at mga serbisyong resettlement sa marginalized na mga imigrante at refugee, at nagbibigay ng pang-edukasyon na pagtataguyod sa mas malaking komunidad.
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Serbisyo sa Batas ng Imigrasyon
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin