Pakikipagtulungan ng Social Justice

Address

1832 Second Street
Suite 110
Berkeley, CA 94710
Estados Unidos

510-992-3964
Naglilingkod ang mga lugar
Napa County
County ng San Francisco
Santa Clara County
Alameda County
Solano County
Sonoma County
Marin County
Stanislaus County
Contra Costa County
San Mateo County
Kung sino tayo

Ang Collaborative Social Justice ay nagbibigay ng pagtatanggol sa pagtanggal, pagtatanggol sa krimen, at walang kasamang pagtatanggol sa menor de edad. Nagbibigay ang SJC ng buong saklaw na representasyon sa lahat ng mga bagay sa deportasyon para sa mga matatanda at bata. Bilang karagdagan, ang SJC ay isang Programa ng Pag-apruba ng Imigrasyon na tumatanggap ng maraming mahihirap na apela mula sa maling pagpapasya ng mga hukom ng imigrasyon. May espesyal na patakaran ang SJC sa pagbibigay ng mga apela sa pro bono para sa lahat ng aming sariling mga kliyenteng nabilanggo na nakatanggap ng maling pagtanggi sa kanilang mga aplikasyon para sa kaluwagan. Ang mga kliyente ng SJC ay lahat ng mga di-mamamayan na mababa ang kita. Nag-aalok ang SJC ng mga serbisyo sa mga matatanda at bata na nag-aaplay para sa pagsasaayos ng legal na kalagayan.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin