Mga Serbisyong Legal sa Komunidad - McGeorge School of Law

Address

3200 Fifth Avenue
Sacramento, CA 95818
Estados Unidos

(916) 340 - 6080
Naglilingkod ang mga lugar
Sacramento County
Kung sino tayo
Dapat matugunan ang pagwawaksi ng mga pamantayan ng korte sa hukuman o mga pamantayan ng Batas ng mga Nakatatandang Amerikano.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair
This organization provides access for the hearing impaired
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin