Mga Serbisyong Legal ng Northern California - Opisina ng Woodland Regional

Address

619 North Street
Woodland, CA 95695
Estados Unidos

(530) 662 - 1065
Naglilingkod ang mga lugar
Yolo County
Kung sino tayo
Pagpapanatili ng Kita (pampublikong benepisyo), pabahay, mamimili, kalusugan, mga isyu sa senior.
Accessibility
This organization is funded by the Legal Services Corporation
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
CZH
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin