Legal Advisor ng Maliit na Klaim ng Yuba County

How to Receive Services (Intake)
Call (530) 742-8289 for more information.
Address

725 D Street
Marysville, CA 95901
Estados Unidos

(530) 742 - 8289
Naglilingkod ang mga lugar
Yuba County
Kung sino tayo

Ang Small Claims Advisor ay nagbibigay ng indibidwal na tulong sa mga litigante sa mga maliit na usapin sa pag-angkin.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Mga Legal na Isyu
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin