Lake County Court Self-Help Center

Address

7000-A South Center Drive
Clearlake, CA 95422
Estados Unidos

(707) 994 - 4612
Naglilingkod ang mga lugar
Lake County
Kung sino tayo
Mga serbisyong ipinagkakaloob:
Diborsyo, legal paghihiwalay, maitaguyod ang ama, baguhin bata-iingat at pagdalaw ng mga order, baguhin bata at spousal support order, panggigipit sibil restraining order, guardianships (tao lang), residential evictions, pangalan ng mga pagbabago, maliit na mga claim, at mga aksyon na kinasasangkutan ng Department of Child Support Mga Serbisyo.
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin