Inyo County Legal Self-Help Center

Address

314 West Line Street
Bishop, CA 93514
Estados Unidos

760-872-6240
Naglilingkod ang mga lugar
Inyo County
Kung sino tayo

Ang mga serbisyong ipinagkakaloob: diborsyo, legal na paghihiwalay, magtatag ng pagka-ama, baguhin ang pag-iingat ng bata at pagbibisita, baguhin ang mga order ng suportang bata at asawa, pag-iwas sa mga mandarayuhan ng sibil, mga pag-aasikaso (tao lamang), mga pag-iwas sa tirahan, mga pagbabago sa pangalan, maliit na pag-aangkin, at mga pagkilos na kinasangkutan ng departamento ng mga serbisyo ng suporta sa bata.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin