Inner City Law Center

Address

1309 East 7th Street
Los Angeles, CA 90021
Estados Unidos

(213) 891-2880
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo

Ang Inner City Law Center (ICLC) ay isang di-nagtutubong law firm na naghahain ng Los Angeles County. Ang ICLC ay nagbibigay ng legal na representasyon at pagtataguyod sa mga walang tirahan at mga kliyente na mababa ang kinikita ay nakatutok sa paglaban sa slum housing, pagpigil sa kawalan ng tirahan, at pagtulong sa mga beterano na walang tirahan. Ang ICLC ay ang tanging full-time na tagapagkaloob ng mga legal na serbisyo sa Skid Row at malawak na kinikilala para sa kadalubhasaan nito sa mga isyu sa pabahay at walang tirahan pati na rin sa paglilingkod sa mga beterano at mga taong nabubuhay sa HIV / AIDS.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin