Immigration Center for Women and Children (Los Angeles Office)

Address

634 S Spring Street
Suite 727
Los Angeles, CA 90014
Estados Unidos

(213) 614 - 1165
Kung sino tayo
Ang Immigration Center for Women and Children (ICWC) ay isang non-profit legal na organisasyon na nagbibigay ng abot-kayang serbisyo sa imigrasyon sa mga underrepresented na babae at mga bata sa California. Nagsusumikap ang ICWC na magbigay ng seguridad at katatagan para sa mga bata na inabuso, inabandona o napapabaya at para sa mga kababaihan at mga bata na biktima ng karahasan sa tahanan, sekswal na pag-atake, at iba pang marahas na krimen. Ang ICWC ay nagbibigay ng legal na serbisyo sa isang sliding scale fee system na batay sa kita at laki ng pamilya. Ang ICWC ay may mga opisina na matatagpuan sa Los Angeles, San Francisco, Oakland, at San Diego.
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Serbisyo sa Batas ng Imigrasyon
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin