CORA (Pamumuno sa Komunidad na Pang-aabuso sa Relasyon)

Address

2211 Palm Avenue
San Mateo, CA 94403
Estados Unidos

(650) 652 - 0800
Naglilingkod ang mga lugar
San Mateo County
Kung sino tayo
Nagbibigay ang mga abogado at tagapagtaguyod ng legal na mga kagawaran ng CORA ng libre at kumpidensiyal na tulong sa mga biktima ng karahasan sa tahanan na may mga utos na nagbabawal at mga kaugnay na mga isyu sa batas ng pamilya, at nagbibigay ng accompaniment sa hukuman, pagtataguyod at representasyon.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair
This organization provides access for the hearing impaired
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Uri ng Organisasyon
Iba pa
Spoken Languages
Fārsi / فارسی
French / Français
Hindi / हिन्दी
Spanish / Español
Urdu / اردو
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin