Ang lahat para sa Family Legal Clinic, Inc.

How to Receive Services (Intake)
Call 510-999-7732 for intake instructions. Potential clients may leave a voicemail (response time approximately one week), or for faster response submit an online application.

All for the Family Legal Clinic, Inc. is a public benefit corporation dedicated to providing low cost legal assistance to the San Francisco Bay Area. We charge based on a sliding scale taking into account both income and family size. Costs are generally between $10 - $100 per hour for services. The initial intake has a flat rate consultation fee of $60. Fill out the appropriate online application to determine your cost.
Address

3137 Castro Valey Blvd
#210
Castro Valley, CA 94546
Estados Unidos

(510) 999 - 7732
Naglilingkod ang mga lugar
Alameda County
Contra Costa County
County ng San Francisco
San Mateo County
Santa Clara County
Solano County
Kung sino tayo
Ang lahat para sa Family Legal Clinic, Inc ay isang pampublikong benepisyo ng korporasyon na itinatag para sa partikular na layunin ng pagbibigay ng legal na tulong sa mababang gastos sa komunidad ng San Francisco Bay Area. Ang lahat para sa Family Legal Clinic, Inc, ay pangunahing nakatuon sa batas ng pamilya - mga alitan sa pag-iingat, pagdiborsiyo, at tulong sa pagkuha ng mga utos sa pagpigil sa kaso ng karahasan sa tahanan, at mga pangunahing serbisyo para sa pagpaplano ng ari-arian; probate ng estates; at mga pagtatalo sa landlord-nangungupahan.
Mag-charge sa isang sliding scale batay sa kita at sukat ng pamilya. Tawagan o punan ang isang application upang makita kung kwalipikado ka. Halimbawa, ang isang pamilya na 4 na gumagawa ng mas mababa sa $ 80,000 bawat taon ay kwalipikado para sa mga serbisyo.
Upang mag-iskedyul ng appointment, tumawag o kumpletuhin ang isang application online sa http://allforthefamilylegalclinic.org
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Iba pa
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin