Alpine County Self Help Center

How to Receive Services (Intake)
Please visit the self-help website for more information, and call, or email the Alpine Superior Court Self-Help Center to confirm hours and availability. 
Address

14777 State Route 89
Markleeville, CA 96120
Estados Unidos

(530) 694 - 2113
Naglilingkod ang mga lugar
Alpine County
Kung sino tayo

Ang Korte ay nagbibigay ng libreng legal na tulong sa mga karapat-dapat na mga mamimili na kumakatawan sa kanilang sarili sa mga kaso ng sibil. Walang available na representasyon o legal na payo, ngunit may tulong upang maiproseso ang iyong sariling kaso. Makatutulong sa pagpuno ng mga porma at isalin ang "legalese" sa mga sumusunod na lugar: Batas sa Pamilya, Paglisan, Pagpapawalang bisa ng Kasal, Maliliit na Pagkilos ng Pagkilos, Pagkuha ng Utang, Mga Pagkilos ng Magulang, Suporta sa Bata, Pag-iingat, Pagbisita, Pag-iingat, Pag-iwas sa Karahasan sa Pamilya, .

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin