Disaster CalFresh: Tulong sa Pagkain para sa mga Naka-epekto ng NorCal Fires

Paglalarawan
Ang mga taong may pagkalugi mula sa mga apoy sa 7 mga county ay maaaring mag-aplay para sa isang buwan ng mga benepisyo sa pagkain sa isang EBT card na maaari mong gamitin sa awtorisadong mga tindahan ng grocery. Kabilang sa nasasakupang apoy ang mga nasa Butte, Lake, Mendocino, Napa, Nevada, Sonoma, at mga county ng Yuba. Ang mga tindahan ng grocery sa mga county at anim na iba pa (Maaaring payagan ng Contra Costa, Marin, Orange, Sacramento, Solano, Sutter) ang mga benepisyo ng Disaster CalFresh upang bumili ng mainit o handa na pagkain, bilang karagdagan sa regular na pinapahintulutang pagkain.
May-akda ni
Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan ng California
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin