Thông tin cứu trợ thiên tai

Nhấp vào ĐÂY để biết thêm thông tin về các nguồn lực cho Hạt Fire Ventura.

Nhấp vào ĐÂY để biết thêm thông tin về những lời khuyên pháp lý MIỄN PHÍ cho những người sống sót ở Northern California Fires

Nhấp vào ĐÂY để biết thêm thông tin và các tài nguyên trực tuyến về hỗ trợ và hồi phục thảm họa, bao gồm các mẹo để điều hướng các yêu cầu về bảo hiểm , thông tin về tư vấn về khủng hoảng , hướng dẫn thay thế các văn bản pháp luật bị mất và nhiều hơn nữa.

Bạn cũng có thể tìm thông tin về các nguồn trợ giúp pháp lý cho thiên tai trên toàn quốc tại disasterlegalaid.org .

** Cộng đồng trợ giúp pháp lý hiện đang phối hợp hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân hoả hoạn trong toàn bang - có thêm thông tin sớm. Vui lòng kiểm tra lại ở đây vì chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật trang này.

Các luật sư sẵn sàng cung cấp cứu trợ trên mặt đất, nhưng họ cần sự giúp đỡ của bạn:

Tặng

Trang này có hữu ích không?
Hữu ích