Immigrant Defenders Law Center

Address

634 S Spring Street
10th Floor
Los Angeles, CA 90014
Estados Unidos

(213) 634 - 0999
Naglilingkod ang mga lugar
San Bernardino County
Kern County
Los Angeles County
Ventura County
Santa Barbara County
Riverside County
Kung sino tayo
Ang Immigrant Defenders Law Center ay sumusulong sa katarungang panlipunan para sa mga pinaka-marginalized na komunidad ng mga imigrante at refugee sa Southern California sa pamamagitan ng mga serbisyong legal, empowerment ng komunidad, at pagtataguyod para sa mga matatanda at bata sa pederal na kustodiya ng imigrasyon at kanilang mga pamilya. Ang layunin ng Immigrant Defenders Law Center ay upang mapanatili ang mga pamilya at komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga indibidwal na malaman ang kanilang mga karapatan sa sistema ng imigrasyon, na nagbibigay ng access sa legal na representasyon, at pagtataguyod para sa pagbabago ng lipunan.
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Serbisyo sa Batas ng Imigrasyon
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin