Humboldt County Family Law Facilitator

Address

421 I Street
Superior Court of California
Eureka, CA 95501
Estados Unidos

(707) 445 - 7256
Naglilingkod ang mga lugar
Humboldt County
Kung sino tayo

Ang lahat ng mga serbisyo ay libre sa publiko. Kabilang sa mga serbisyo ang: paggamit, impormasyon at pagsangguni sa mga legal na kasosyo sa serbisyo sa lokal na komunidad; indibidwal na tulong sa legal na paghahanda ng dokumento; bilingual na tulong at legal na mga materyales na sanggunian para sa mga hindi nagsasalita ng Ingles; at tulong sa pagsasagawa ng self-guided legal na pananaliksik. Available din ang staff upang magbigay ng impormasyon kung paano mag-file ng iba't ibang uri ng mga legal na dokumento, maghatid ng mga magkakasalungat na partido, at ipaliwanag ang mga pamamaraan ng hukuman at legal na terminolohiya, pati na rin ang pagbibigay ng mga tip sa publiko kung paano maghanda para sa at kung ano ang dadalhin sa mga pagpapakita ng hukuman.

Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin