Homeless Action Center - Berkeley Office

Address

3126 Shattuck Avenue
Berkeley, CA 94705
Estados Unidos

(510) 540 - 0878
Naglilingkod ang mga lugar
Alameda County
Kung sino tayo

Ang HAC ay nagbibigay ng libreng pampublikong benepisyo sa pagtataguyod sa mga taong walang tirahan at may kapansanan sa Alameda County. Bilang karagdagan sa pagtulong sa mga kliyente na makakuha ng napapanatiling kita at segurong pangkalusugan, ang HAC ay nagtatrabaho rin sa mga stakeholder ng komunidad upang mabawasan ang mga pinsala na may kaugnayan sa kakulangan ng pabahay at pangangalagang pangkalusugan. Pinagsasama ang propesyonalismo at habag, ang HAC ay nagbibigay ng libreng legal na tulong sa hadlang sa pinakamalakas na maabot ang mga populasyon.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Legal na Tulong
Spoken Languages
Khmer / ភាសាខ្មែរ
Spanish / Español
Vietnamese / Tiếng Việt
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin