Fresno County Self-Help Service Centre

Address

1130 O Street
Fresno, CA 93721
Estados Unidos

(559) 457 - 2100
Naglilingkod ang mga lugar
Fresno County
Kung sino tayo

Ang Korte Suprema ng Fresno County ay nagtatag ng Sentro ng Serbisyong Tulong sa Sarili - Centro de Recursos Legales - na nagpapatunay na maging isang mahusay na tagumpay. Ang pangunahing layunin ng programa na pinondohan ng grant ay ang magbigay ng edukasyon at pantay na pag-access sa sistema ng korte para sa pro per litigant sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa edukasyon at tulong sa wika. Ang Center ay dinisenyo upang tugunan ang nasa ilalim ng pinaglilingkuran populasyon ng Espanya sa pamamagitan ng pagtuon sa puso ng problema - ang hadlang sa wika. Ang Sentro ay nakatuon sa lahat ng mga antas ng pangangailangan ng mga kinatawan sa sarili na mga litigante. Ang Sentro ng Serbisyong Tulong sa Sarili ay narito upang matulungan kang tulungan ang iyong sarili!

Matutulungan ka ng Self-Help Center sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at mga tagubilin sa Espanyol at Ingles upang ipakita sa iyo kung paano makumpleto ang mga legal na form para sa mga karaniwang kaso sa sibil na hukuman. Mayroon ding mga boluntaryo na nagsasalita ng Espanyol na maaaring tumulong sa Center at sa cour

Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin