IHSS Ներածություն եւ ծառայություններ Վիդեո (Տեսանյութ)

Authored By: CA Department of Social Services
Read this in:
English
Spanish / Español
Chinese / 中文

Տվյալ տեսահոլովակը ապահովում է հակիրճ ամփոփում է IHSS ծրագրի, այդ թվում `հիմնական չափանիշների, գլխավոր այցելեք գործընթացի, առկա ծառայությունների եւ աջակցում է, իսկ խնամքի մատակարարի ընտրության գործընթացում:

Last Review and Update: Apr 04, 2017