Mga Dayuhang Manggagawa At Mga Numero Ng Social Security

Authored By: United States Social Security Administration
Read this in:
Arabic / العربية
English
Farsi / فارسی
French / Français
Armenian / Հայերէն
Polish / Język Polski
Portuguese / Português

Ang mga numero ng Social Security ay maaaring ipag-kaloob sa mga dayuhang manggagawa na may kapahin-tulutang makapag-trabaho sa United States.

Link: ssa.gov

Last Review and Update: Sep 05, 2007